Liệu ứng dụng " Sirds" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Sirds

Sirds

Create 3D images that pop out when you stare at them.


Sirds có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Sirds chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: