Liệu ứng dụng " SketchFighter 4000 Alpha" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

SketchFighter 4000 Alpha

SketchFighter 4000 Alpha

Pen sketch graphics space game.


SketchFighter 4000 Alpha có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
SketchFighter 4000 Alpha chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: