Liệu ứng dụng " Skim" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon

Skim

Skim

Skim app

PDF reader and note-taker for scientific papers.


Skim có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Skim hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản undefined.

Cập nhật cuối cùng: