Liệu ứng dụng " SkySafari Plus" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

SkySafari Plus

SkySafari Plus

Massive-scale astronomy database.


SkySafari Plus có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
SkySafari Plus chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: