Liệu ứng dụng " Smart Switch" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa đâu!

Smart Switch

Smart Switch

Samsung

Transfer contacts, photos, music, videos to any Samsung Galaxy device.


Smart Switch có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Rất tiếc, hiện tại Smart Switch không hỗ trợ Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2. Nhóm phát triển đang nhận thức rõ điều này và đang nỗ lực làm cho Smart Switch tương thích với những mô hình này. Xin vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật tình hình tương thích trong các phiên bản sắp tới.

Cập nhật cuối cùng: