Liệu ứng dụng " SmartPSS" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (2.003)

SmartPSS

SmartPSS

Dahua technology

Surveillance security camera


SmartPSS có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
SmartPSS hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 2.003.

Cập nhật cuối cùng: