Liệu ứng dụng " Snippit" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Snippit

Snippit

Cloud code snippet management.


Snippit có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Snippit chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: