Liệu ứng dụng " Snowflower Chess" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Snowflower Chess

Snowflower Chess

Practice playing chess.


Snowflower Chess có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Snowflower Chess chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: