Liệu ứng dụng " SoftPerfect WiFi Guard" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

SoftPerfect WiFi Guard

SoftPerfect WiFi Guard

A specialized network scanner reporting on unauthorized connections.


SoftPerfect WiFi Guard có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
SoftPerfect WiFi Guard chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: