Liệu ứng dụng " Softmaker Office" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (2021)

Softmaker Office

Softmaker Office

SoftMaker

Office for Windows, Mac and Linux – all in one package!

Nhãn: office


Softmaker Office có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Softmaker Office hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 2021.

Cập nhật cuối cùng: