Liệu ứng dụng " Solidix" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Solidix

Solidix

Draw a set of simple geometric shapes in 3D.


Solidix có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Solidix chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: