Liệu ứng dụng " Solitaire Forever" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Solitaire Forever

Solitaire Forever

Over 100 solitaire card games.


Solitaire Forever có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Solitaire Forever chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: