Liệu ứng dụng " Solitaire Forever II" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Solitaire Forever II

Solitaire Forever II

7 variations of solitaire with silky smooth 3D animation.


Solitaire Forever II có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Solitaire Forever II chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: