Liệu ứng dụng " Sonic Visualiser" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Sonic Visualiser

Sonic Visualiser

Inspect and analyze contents of music files.


Sonic Visualiser có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Sonic Visualiser chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: