Liệu ứng dụng " Speech Timer" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Speech Timer

Speech Timer

Organize your club meetings.


Speech Timer có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Speech Timer chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: