Liệu ứng dụng " Sprite Monkey" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Sprite Monkey

Sprite Monkey

Create sprite sheets and scripts.


Sprite Monkey có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Sprite Monkey chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: