Liệu ứng dụng " Squash" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (3)

Squash

Squash

Realmac Software

Squash is a simple, powerful app for compressing and converting images for the web and more.

Nhãn: photo


Squash có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Squash hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 3.

Cập nhật cuối cùng: