Liệu ứng dụng " Standard Accounts" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Standard Accounts

Standard Accounts

Integrated accounting solution.


Standard Accounts có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Standard Accounts chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: