Liệu ứng dụng " Browser ChooserX" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Browser ChooserX

Browser ChooserX

Choose the browser to open outside links.


Browser ChooserX có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Browser ChooserX chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: