Liệu ứng dụng " ffWorks" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (2.2.3)

ffWorks

ffWorks

ffWorks

Convert multimedia files between formats (was iFFmpeg).


ffWorks có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
ffWorks hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 2.2.3.

Cập nhật cuối cùng: