Liệu ứng dụng " i3DConverter" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

i3DConverter

i3DConverter

3D polygon model converter and viewer tool.


i3DConverter có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
i3DConverter chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: