Liệu ứng dụng " iA Writer" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (5.6.4+)

iA Writer

iA Writer

iA Inc.

Professional writing suite (was iA Writer Pro).


iA Writer có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iA Writer hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 5.6.4+.

Cập nhật cuối cùng: