Liệu ứng dụng " iBeesoft Data Recovery" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

iBeesoft Data Recovery

iBeesoft Data Recovery

Recover data from a variety of media.


iBeesoft Data Recovery có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iBeesoft Data Recovery chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: