Liệu ứng dụng " iFamily for Mac" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

iFamily for Mac

iFamily for Mac

Genealogy application.


iFamily for Mac có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iFamily for Mac chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: