Liệu ứng dụng " iGallery" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

iGallery

iGallery

A fast and foolproof Web photo gallery creator.


iGallery có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iGallery chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: