Liệu ứng dụng " iLok License Manager" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Hỗ trợ một phần Rosetta 2

iLok License Manager

iLok License Manager

PACE Anti-Piracy, Inc.

License management app for iLok.


iLok License Manager có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iLok License Manager hiện tại chỉ tương thích một phần với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2. Có thể còn một số chức năng không hoạt động theo mong đợi, nhưng họ đang không ngừng làm việc để đạt được sự tương thích đầy đủ trong thời gian tới.

Cập nhật cuối cùng: