Liệu ứng dụng " iMazing Family License" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

iMazing Family License

iMazing Family License

Complete iOS device manager (was DiskAid) (Unlimited Devices).


iMazing Family License có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iMazing Family License chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: