Liệu ứng dụng " iMazing HEIC Converter" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

iMazing HEIC Converter

iMazing HEIC Converter

Convert HEIC to JPEG or PNG.


iMazing HEIC Converter có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iMazing HEIC Converter chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: