Liệu ứng dụng " iMeetingX" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

iMeetingX

iMeetingX

Plan and follow-up on tasks from business meetings and workshops.


iMeetingX có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iMeetingX chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: