Liệu ứng dụng " iNotepad" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (5.5)

iNotepad

iNotepad

Apimac

Write and manage lots of text.


iNotepad có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iNotepad hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 5.5.

Cập nhật cuối cùng: