Liệu ứng dụng " iZip" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (4.0)

iZip

iZip

izip.com

Zip, unzip, encrypt, and share files.


iZip có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iZip hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 4.0.

Cập nhật cuối cùng: