Liệu ứng dụng " keptn" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (0.9.0)

keptn

keptn

The Keptn Authors

Cloud-native application life-cycle orchestration


keptn có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
keptn hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 0.9.0.

Cập nhật cuối cùng: