Liệu ứng dụng " liquivid Video Improve" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

liquivid Video Improve

liquivid Video Improve

Easy-to-use video and photo correction (was liquivid).


liquivid Video Improve có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
liquivid Video Improve chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: