Liệu ứng dụng " loopback" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (2.2.0b1+)

loopback

loopback

Rogue Amoeba

Nhãn: sound


loopback có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
loopback hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 2.2.0b1+.

Cập nhật cuối cùng: