Liệu ứng dụng " maScriptRunner" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

maScriptRunner

maScriptRunner

Manage continuous execution of AppleScripts.


maScriptRunner có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
maScriptRunner chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: