Liệu ứng dụng " menuffy" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

menuffy

menuffy

Open the menu of the application you're currently using.


menuffy có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
menuffy chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: