Liệu ứng dụng " miniforge" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon

miniforge

miniforge

conda-forge

Nhãn: data science


miniforge có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
miniforge hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản undefined.

Cập nhật cuối cùng: