Liệu ứng dụng " multiLibrary" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

multiLibrary

multiLibrary

Database for organizing one or more libraries (was PicoLib).


multiLibrary có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
multiLibrary chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: