Liệu ứng dụng " nCoV Monitor" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

nCoV Monitor

nCoV Monitor

Chinese Novel Coronavirus situation.


nCoV Monitor có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
nCoV Monitor chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: