Liệu ứng dụng " noteCafe" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

noteCafe

noteCafe

Note taking app for tracking .day-to-day events and ideas.


noteCafe có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
noteCafe chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: