Liệu ứng dụng " pdf2csv" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

pdf2csv

pdf2csv

Convert bank statements from PDF format to CSV files.


pdf2csv có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
pdf2csv chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: