Liệu ứng dụng " pearDict" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

pearDict

pearDict

Makes access to various online dictionaries very convenient.


pearDict có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
pearDict chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: