Liệu ứng dụng " proxyman" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (2.13.0+)

proxyman

proxyman

Proxyman Inc.


proxyman có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
proxyman hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 2.13.0+.

Cập nhật cuối cùng: