Liệu ứng dụng " qq音乐" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Hỗ trợ một phần Rosetta 2

qq音乐

qq音乐

Tencent


qq音乐 có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
qq音乐 hiện tại chỉ tương thích một phần với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2. Có thể còn một số chức năng không hoạt động theo mong đợi, nhưng họ đang không ngừng làm việc để đạt được sự tương thích đầy đủ trong thời gian tới.

Cập nhật cuối cùng: