Liệu ứng dụng " stts" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

stts

stts

Monitor the status of cloud services.


stts có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
stts chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: