Liệu ứng dụng " swiftGPT" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon

swiftGPT

swiftGPT

swiftGPT

The native macOS app for ChatGPT


swiftGPT có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
swiftGPT hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản undefined.

Cập nhật cuối cùng: