Liệu ứng dụng " uTorrent Classic" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa đâu!

uTorrent Classic

uTorrent Classic

BitTorrent Inc.

Lightweight BitTorrent client.

Nhãn: torrent


uTorrent Classic có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Rất tiếc, hiện tại uTorrent Classic không hỗ trợ Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2. Nhóm phát triển đang nhận thức rõ điều này và đang nỗ lực làm cho uTorrent Classic tương thích với những mô hình này. Xin vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật tình hình tương thích trong các phiên bản sắp tới.

Cập nhật cuối cùng: