Liệu ứng dụng " zGallery" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

zGallery

zGallery

Image and photo viewer.


zGallery có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
zGallery chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: