Apple silicon đã sẵn sàng chưa?

Hướng dẫn đầy đủ cho các ứng dụng MacOS đã tối ưu hóa cho chíp Apple M1 trên Macbook

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Visual Studio Code1.54.1
Path Finder - 10.0.2
Tizen Studio 🚫
GitHub Desktop 🚫
Speedtest by Ookla1.2
Unity ⚠️ 2020.2.0a21
Thunderbird ⚠️ 87.0b2
WordPress.com Desktop - 6.10.0
Twinmotion 🚫 🚫
Epic Games Launcher 🚫 ⚠️
MakeMKV 🚫 soon
Sublime Text 🚫 -
Spike3.2.2
DaVinci Resolve ⚠️ 17.1 Beta 10
Vivaldi ⚠️ ⚠️ 2202.3 snapshot
Office 201916.44
Gephi 🚫
PDF Reader Pro 🚫
MonitorControl 🚫 🚫
CleanMyMac X4.8.0
TensorFlow ⚠️ 🚫 v0.1alpha2
Keyshape - 1.11.3
OpenVPN Connect 🚫 ⚠️
SessionRestore2.0.4
Guitar Rig 🚫

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng