اپل سیلیکون آماده‌ست؟

آیا Box drive برای اپل سیلیکون آماده‌ست؟

پشتیبانی جزئی Apple Silicon (2.24.193)

Box drive

Box drive

Box

برچسب ها: filebackup


آیا Box drive سازگار با Mac های Silicon اپل است؟
Box drive اکنون سازگاری جزئی با Mac های Silicon M1 و M2 اپل را ارائه می دهد. همچنان ممکن است برخی از ویژگی ها کاملا به انتظارات عمل نکنند، اما برای دستیابی به سازگاری کامل به زودی، به طور مثبت کار می کنند.

آخرین به روزرسانی: